Skip to main content

Tavelirati značenje

Šta znači Tavelirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Tavelirati (fr. taveler)slikarstvo: išarati pegama, poprskati.

Reč Tavelirati napisana unazad: itarilevat

Tavelirati se sastoji od 10 slova.

Šta je Tavelirati

На Ћирилици: (фр. тавелер) слик. ишарати пегама, попрскати.

Slično: 
Tavgens kom. goniometrijska funkcija: u pravouglom trouglu odnos između supr...
Tavoloca v. tavoleta...
Tavoleta slik. daščica na kojoj slikar, pri radu, drži boje; up. paleta. ...
Tavelirati slik. išarati pegama, poprskati....
Sve reči na slovo t