Skip to main content

Tehnoglif značenje

šta znači Tehnoglif

Na latinici: Definicija i značenje reči Tehnoglif (od grčke reči: techne, glypho dubem, režem, va j am) umetnički izrezak kamen.

Reč Tehnoglif napisana unazad: filgonhet i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. тецхне, глyпхо дубем, режем, ва ј ам) уметнички изрезак камен.

Slično: 
Tehnologija nauka o veštinama i zanatima; naučio prikazivanje ljudske delatnost...
Tehnolog stručni poznavalac veština i zanata. ...
Tehnolit veštački kamen, veštačka kamena masa. ...
Tehnokratija 1. vladavina tehnike i tehničara; 2. socijalno-ekonomska teorija po ...
Tehnografija opis veština ili zanata. ...
Tehnoglif umetnički izrezak kamen....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači