Skip to main content

Tercijar značenje

šta znači Tercijar

Na latinici: Definicija i značenje reči Tercijar (latinski tertius treći)geologija: treće, novo doba u razvitku Zemlje, u kome su kontinenta i mora počeli dobivati svoj današnji izgled, i u kome je stvoren najveći deo mrkog uglja; slojevi od eocena do pliocena; tercijarna formacija.

Reč Tercijar napisana unazad: rajicret i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. тертиус трећи) геол. треће, ново доба у развитку Земље, у коме су континента и мора почели добивати свој данашњи изглед, и у коме је створен највећи део мрког угља; слојеви од еоцена до плиоцена; терцијарна формација.

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači