Skip to main content

Tercijarci značenje

šta znači Tercijarci

Na latinici: Definicija i značenje reči Tercijarci (latinski tertius) pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom katoličkom kaluđerskom redu, naročito kod franjevaca, samo iz pobožnosti i radi askeze, a ne polažu glavni zavet i ne napuštaju svoj poziv u građanstvu i porodični život.

Reč Tercijarci napisana unazad: icrajicret i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. тертиус) пл. калуђери трећег реда, световна лица која приступају неком католичком калуђерском реду, нарочито код фрањеваца, само из побожности и ради аскезе, а не полажу главни завет и не напуштају свој позив у грађанству и породични живот.

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači