Skip to main content

Tercijum značenje

šta znači Tercijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Tercijum (latinski tertium) treće; tercijum non datur (latinski tertium pop datur) treće ne postoji, trećega nema (slučaja, načina, izlaza).

Reč Tercijum napisana unazad: mujicret i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. тертиум) треће; терцијум нон датур (лат. тертиум поп датур) треће не постоји, трећега нема (случаја, начина, излаза).

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači