Skip to main content

Terpodion značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: terpo veselim, ode pesma) muz. instrument koji proizvodi tonove frule, roga i fagota.

Reč Terpodion napisana unazad: noidopret i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. терпо веселим, оде песма) муз. инструмент који производи тонове фруле, рога и фагота.

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači