Skip to main content

Tetralogija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: tetra, logos reč, govor; priča) četiri drame spojene u jednu celinu,to jest tri tragedije (trilogija) i jedna satirska igra (kod starih Grka).

Reč Tetralogija napisana unazad: ajigolartet i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. тетра, логос реч, говор; прича) четири драме спојене у једну целину, тј. три трагедије (трилогија) и једна сатирска игра (код старих Грка).

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači