Skip to main content

Tiflolog značenje

šta znači Tiflolog

Na latinici: Definicija i značenje reči Tiflolog (od grčke reči: typh!6s, logia nauka)medicina: nauka o slepilu i slepima.

Reč Tiflolog napisana unazad: gololfit i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. тyпх!6с, логиа наука) мед. наука о слепилу и слепима.

Slično: 
Tifus med. crevna vrućica, akutna zarazna bolest koju izazivaju naročiti b...
Tifoftalmija med. epidemično tifusno zapaljenje očiju, očna kuga....
Tifon vruć i veoma opasan južni vetar u kineskim vodama, naročito u veliko...
Tifomanija med. ludilo praćeno zagluhnućem....
Tifoidan med. vrućičast, sličan tifusu, sa znacima tifusa....
Tifoid med. laki tifus, vrućiča-sto stanje. ...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači