Skip to main content

Timopatija značenje

šta znači Timopatija

Na latinici: Definicija i značenje reči Timopatija (od grčke reči: thymos duša, pathos patnja) duševna patnja, duševni poremećaj.

Reč Timopatija napisana unazad: ajitapomit i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. тхyмос душа, патхос патња) душевна патња, душевни поремећај.

Slično: 
Timus 2. anat. grudna žlezda ....
Timpanon 1. arh. koritasto udubljenje u zidu u kojem stoji kakav kip i sl.; ...
Timpanitičan med. bubnjast, naduven, nadut; koji potmulo ječi, potmula zvuka. ...
Timpanitis med. naduvenost trbuha usled gasova....
Timpanizam med. naduvenost malog trbuha usled gasova. ...
Timopatija duševna patnja, duševni poremećaj. ...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači