Skip to main content

Tip značenje

šta znači Tip

Na latinici: Definicija i značenje reči Tip (od grčke reči: typos otisak; oblik; lik; uzor) 1. otisak, slika; uzor, uzorak, obrazac; pra-slika koja sadrži u sebi sve bitne oznake izvesnog broja ili niza slika; karakter-ni, opšti oblik, lice konvencionalnog karaktera, karakterističan primerak nekog roda, neke vrste;figurativno: osobenjak; prepredenjak, pokvarenjak; sumnjiv čovek; teorija tipova učenje Kivijea po kome treba u životinjskom svetu razlikovati četiri glavna tipa: kičmenjake, zglavka-re, mekušce i zračne rizopode ili zraka-re.

Reč Tip napisana unazad: pit i sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (грч. тyпос отисак; облик; лик; узор) 1. отисак, слика; узор, узорак, образац; пра-слика која садржи у себи све битне ознаке извесног броја или низа слика; карактер-ни, општи облик, лице конвенционалног карактера, карактеристичан примерак неког рода, неке врсте; фиг. особењак; препредењак, покварењак; сумњив човек; теорија типова учење Кивијеа по коме треба у животињском свету разликовати четири главна типа: кичмењаке, зглавка-ре, мекушце и зрачне ризоподе или зрака-ре.

Slično: 
Tip-top nešto najbolje, najizvrsnije, najotmenije, kruna čega. ...
Tipohromija štampanje u boji. ...
Tipotelegraf telegraf koji odmah piše reči depeše....
Tiposkop ot. kaleidoskop koji ne pokazuje samo zvezdaste figure, nego njegov...
Tipometrija veština slaganje i štampanja geografskih karata kao što se slažu i ...
Tipometar sprava za tačno merenje zapremine štamparskih slova. ...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači