Skip to main content

Tipografija značenje

šta znači Tipografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Tipografija (od grčke reči: t^pos, grapho) štamparska veština, štamparstvo; štamparije.

Reč Tipografija napisana unazad: ajifargopit i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. т^пос, грапхо) штампарска вештина, штампарство; штампарије.

Slično: 
Tip-top nešto najbolje, najizvrsnije, najotmenije, kruna čega. ...
Tipohromija štampanje u boji. ...
Tipotelegraf telegraf koji odmah piše reči depeše....
Tiposkop ot. kaleidoskop koji ne pokazuje samo zvezdaste figure, nego njegov...
Tipometrija veština slaganje i štampanja geografskih karata kao što se slažu i ...
Tipometar sprava za tačno merenje zapremine štamparskih slova. ...
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači