Skip to main content

Tipoliti značenje

šta znači Tipoliti

Na latinici: Definicija i značenje reči Tipoliti (od grčke reči: typos, Kthos kamen) pl. kamenje na kome se vide otisci drugih tela.

Reč Tipoliti napisana unazad: itilopit i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. тyпос, Ктхос камен) пл. камење на коме се виде отисци других тела.

Slično: 
Tip-top nešto najbolje, najizvrsnije, najotmenije, kruna čega. ...
Tipohromija štampanje u boji. ...
Tipotelegraf telegraf koji odmah piše reči depeše....
Tiposkop ot. kaleidoskop koji ne pokazuje samo zvezdaste figure, nego njegov...
Tipometrija veština slaganje i štampanja geografskih karata kao što se slažu i ...
Tipometar sprava za tačno merenje zapremine štamparskih slova. ...
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači