Skip to main content

Tipolog značenje

šta znači Tipolog

Na latinici: Definicija i značenje reči Tipolog (od grčke reči: typos, 16gos) poznavalac tipo-, va, proučavalac tipova.

Reč Tipolog napisana unazad: golopit i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. тyпос, 16гос) познавалац типо-, ва, проучавалац типова.

Slično: 
Tip-top nešto najbolje, najizvrsnije, najotmenije, kruna čega. ...
Tipohromija štampanje u boji. ...
Tipotelegraf telegraf koji odmah piše reči depeše....
Tiposkop ot. kaleidoskop koji ne pokazuje samo zvezdaste figure, nego njegov...
Tipometrija veština slaganje i štampanja geografskih karata kao što se slažu i ...
Tipometar sprava za tačno merenje zapremine štamparskih slova. ...
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači