Skip to main content

Tiranja značenje

šta znači Tiranja

Na latinici: Definicija i značenje reči Tiranja (šp. tirana) španska pesmica od četiri stiha koja se peva uz igru; vrsta španskog narodnog plesa u 3/4 takta.

Reč Tiranja napisana unazad: ajnarit i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (шп. тирана) шпанска песмица од четири стиха која се пева уз игру; врста шпанског народног плеса у 3/4 такта.

Slično: 
Tir-fon hir. burgija za vr-šenje trepanacije; drveni zavrtanj za pričvršćiv...
Tir-tet hir. klešta za vađenje glave deteta . ...
Tirtej grčki elegijski pesnik u VII veku pre n. e. koji je svojim ratnim p...
Tirs engleska mera za tečnosti, = 42 galona = 190,830 1....
Tirocinijum prvo vreme vojničke službe, prvi pohod u rat; godine učenja, godine...
Tirotoksizam med. trovanje sirom....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači