Skip to main content

Tirotoksizam značenje

šta znači Tirotoksizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Tirotoksizam (od grčke reči: tyros sir, toxon otrov)medicina: trovanje siod romanske reči:

Reč Tirotoksizam napisana unazad: maziskotorit i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. тyрос сир, тоxон отров) мед. тровање сиром.

Slično: 
Tir-fon hir. burgija za vr-šenje trepanacije; drveni zavrtanj za pričvršćiv...
Tir-tet hir. klešta za vađenje glave deteta . ...
Tirtej grčki elegijski pesnik u VII veku pre n. e. koji je svojim ratnim p...
Tirs engleska mera za tečnosti, = 42 galona = 190,830 1....
Tirocinijum prvo vreme vojničke službe, prvi pohod u rat; godine učenja, godine...
Tirotoksizam med. trovanje sirom....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači