Skip to main content

Tokogenija značenje

šta znači Tokogenija

Na latinici: Definicija i značenje reči Tokogenija (od grčke reči: tokos rađanje, porađanje, porođaj, genos rođenje)biologija: postajaše, rađanje putem sparivanja starijih organizama (za razliku od abiogeneze),to jest da se živ organizam može roditi samo od živog (omne vivum e vivo — sve živo od živog).

Reč Tokogenija napisana unazad: ajinegokot i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. токос рађање, порађање, порођај, генос рођење) биол. постајаше, рађање путем спаривања старијих организама (за разлику од абиогенезе), тј. да се жив организам може родити само од живог (омне вивум е виво — све живо од живог).

Slično: 
Toksonoze pl. med. bolesti usled trovanja....
Toksodonti kol. gorostasni sisari čije su okamenotine nađene u oligocenu i plis...
Toksodermije med. toksična, otrovna oboljenja kože....
Toksivi pl. med. otrovni, po hemijskom svojstvu nepoznati proizvodi razmene...
Toksikum prvobitno: otrov u koji su se natapale strele; danas: otrov....
Toksikomanija , strast za uživanjima koja sadrže otrov, npr. alkohol, nikotin, opij...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači