Skip to main content

Tomahavk značenje

šta znači Tomahavk

Na latinici: Definicija i značenje reči Tomahavk (eng. tomahawk) ubojna sekira severoameričkih Indijanaca.

Reč Tomahavk napisana unazad: kvahamot i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (енг. томахаwк) убојна секира североамеричких Индијанаца.

Slično: 
Tomotozija med. vrp!enje porođaja pomoću tzv. „carskog reza"....
Tomomanija strast za sečenjem, preterana sklonost hirurškim operacijama. ...
Tomisti pl. pristalice najvećeg sholastiča-ra i teologa Tome Akvinskog (v. to...
Tomizam teol. učenje dominikanca Tome Akvinskog koje je papa Lav XIII progla...
Tombola poznata vrsta lutrije, poreklom iz Italije....
Tombak žuti bakar, crveni mesing, slitina crvenkastožute boje od bakra sa...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači