Skip to main content

Tonaža značenje

šta znači Tonaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Tonaža (fr. tonnage) tovarna nosivost, zapremina broda (u tonama).

Reč Tonaža napisana unazad: ažanot i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. тоннаге) товарна носивост, запремина брода (у тонама).

Slično: 
Tonfilm film kod koga su slike praćene odgovarajućom zvučnom pratnjom ....
Tonus med. normalno stanje napetosti organa čovečjeg tela, naročito mišića...
Tontina društvo za uzajamno nasleđivanje, kod koga udeoničari koji duže živ...
Tonski muz. koji se tiče tona, zvučni; poneka lestvica ili skala sled tonov...
Tonometrija muz. merenje tonova; med. merenje krvnog pritiska; merenje napetos...
Tonometar med. aparat za merenje krvnog pritiska; aparat za merenje napetosti...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači