Skip to main content

Tonus značenje

šta znači Tonus

Na latinici: Definicija i značenje reči Tonus (od grčke reči: tonos zatezanje, napon, latinski tonus) med. normalno stanje napetosti organa čovečjeg tela, naročito mišića.

Reč Tonus napisana unazad: sunot i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. тонос затезање, напон, лат. тонус) мед. нормално стање напетости органа човечјег тела, нарочито мишића.

Slično: 
Tonfilm film kod koga su slike praćene odgovarajućom zvučnom pratnjom ....
Tonus med. normalno stanje napetosti organa čovečjeg tela, naročito mišića...
Tontina društvo za uzajamno nasleđivanje, kod koga udeoničari koji duže živ...
Tonski muz. koji se tiče tona, zvučni; poneka lestvica ili skala sled tonov...
Tonometrija muz. merenje tonova; med. merenje krvnog pritiska; merenje napetos...
Tonometar med. aparat za merenje krvnog pritiska; aparat za merenje napetosti...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači