Skip to main content

Torakodinamometar značenje

šta znači Torakodinamometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Torakodinamometar (od grčke reči: thorax ki. thorakos grudni koš, dynamis sila, snaga, metron mera, merile) sprava za merenje snage, sposobnosti udisanja.

Reč Torakodinamometar napisana unazad: ratemomanidokarot i sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (грч. тхораx ки. тхоракос грудни кош, дyнамис сила, снага, метрон мера, мериле) справа за мерење снаге, способности удисања.

Slično: 
Torakoskop med. endoskop kojim se vrši pregled grudnog koša. ...
Torakoplastika pravljenje grudnog koša; med. jedan od načina lečenja plućnih bolest...
Torakometrija merenje grudi....
Torakodinamometar sprava za merenje snage, sposobnosti udisanja. ...
Tora Mojsijev zakonik, Pentateuh, iz koga kantor u sinagogama subotom pe...
Tor mit. bog groma u nordijskoj mitologiji, naročito poštovan u Norve-ni...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači