Skip to main content

Traducijavizam značenje

šta znači Traducijavizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Traducijavizam (latinski traducere) fil. shvatanje da duša deteta pri rođenju izlazi iz duše ili semena očevog, a da se ne stvara tek pri rađanju tela, kao što shvata kreacijanizam; pristalice ovoga shvatanja (traducijanci) su stolci i epikurej-ci, Tertulijan, Lajbnic i dr.

Reč Traducijavizam napisana unazad: traducijavizam i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. традуцере) фил. схватање да душа детета при рођењу излази из душе или семена очевог, а да се не ствара тек при рађању тела, као што схвата креацијанизам; присталице овога схватања (традуцијанци) су столци и епикуреј-ци, Тертулијан, Лајбниц и др.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači