Skip to main content

Tremando značenje

šta znači Tremando

Na latinici: Definicija i značenje reči Tremando (ital. tremando) muz. drpgćući, podrhtavajući.

Reč Tremando napisana unazad: tremando i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. тремандо) муз. дрпгћући, подрхтавајући.

Slično: 
Trečento ital. naziv za XIV vek književnosti i umetnosti ....
Trečentisti ital. pesnici i umetnici XIV veka . ...
Trefl detelina; list deteline ili krst u franc. kartama za igranje, tref...
Trefiti zgodiš, pogoditi ; susresti, naići na; slučajno naići; trefiti se do...
Trefina hir. kratki trepan koji se pokreće jednom rukom....
Trefer onaj koji dobro gađa, dobar strelac; zgoditak, dobitak....
Sve reči na slovo t