Skip to main content

Tremulant značenje

šta znači Tremulant

Na latinici: Definicija i značenje reči Tremulant (od latinske reči: tremulans) muz. treperav (ili: drhtav) zvuk ili glas; pevač koji peva drhtavim glasom; način sviranja na orguljama koji im daje treperav ton.

Reč Tremulant napisana unazad: tremulant i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. тремуланс) муз. треперав (или: дрхтав) звук или глас; певач који пева дрхтавим гласом; начин свирања на оргуљама који им даје треперав тон.

Slično: 
Trečento ital. naziv za XIV vek književnosti i umetnosti ....
Trečentisti ital. pesnici i umetnici XIV veka . ...
Trefl detelina; list deteline ili krst u franc. kartama za igranje, tref...
Trefiti zgodiš, pogoditi ; susresti, naići na; slučajno naići; trefiti se do...
Trefina hir. kratki trepan koji se pokreće jednom rukom....
Trefer onaj koji dobro gađa, dobar strelac; zgoditak, dobitak....
Sve reči na slovo t