Skip to main content

Trenirati značenje

šta znači Trenirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Trenirati (eng. train, latinski trahere vući) vući za sobom, povlačiti, razvlačiti;sport: obu-čavati, sistematskim vežbanjem i celis-hodnim načinom života (dijetom) osposo-biti telo za potpun razvitak snage (bokseri, rvači, loptači, džokeji, veslači, plivači, trkači itd.), vršiti stalan trening.

Reč Trenirati napisana unazad: trenirati i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (енг. траин, лат. трахере вући) вући за собом, повлачити, развлачити; сп. обу-чавати, систематским вежбањем и целис-ходним начином живота (дијетом) оспосо-бити тело за потпун развитак снаге (боксери, рвачи, лоптачи, джокеји, веслачи, пливачи, тркачи итд.), вршити сталан тренинг.

Slično: 
Trečento ital. naziv za XIV vek književnosti i umetnosti ....
Trečentisti ital. pesnici i umetnici XIV veka . ...
Trefl detelina; list deteline ili krst u franc. kartama za igranje, tref...
Trefiti zgodiš, pogoditi ; susresti, naići na; slučajno naići; trefiti se do...
Trefina hir. kratki trepan koji se pokreće jednom rukom....
Trefer onaj koji dobro gađa, dobar strelac; zgoditak, dobitak....
Sve reči na slovo t