Skip to main content

Trenodija značenje

šta znači Trenodija

Na latinici: Definicija i značenje reči Trenodija (od grčke reči: threnodia naricanje, nari-caljka) pesma tugovanka, tužba lica.

Reč Trenodija napisana unazad: trenodija i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. тхренодиа нарицање, нари-цаљка) песма тугованка, тужба лица.

Slično: 
Trečento ital. naziv za XIV vek književnosti i umetnosti ....
Trečentisti ital. pesnici i umetnici XIV veka . ...
Trefl detelina; list deteline ili krst u franc. kartama za igranje, tref...
Trefiti zgodiš, pogoditi ; susresti, naići na; slučajno naići; trefiti se do...
Trefina hir. kratki trepan koji se pokreće jednom rukom....
Trefer onaj koji dobro gađa, dobar strelac; zgoditak, dobitak....
Sve reči na slovo t