Skip to main content

Trepanacija značenje

šta znači Trepanacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Trepanacija (od latinske reči: trepanatio)hirurgija: otvaranje lubanje (jedna od najstarijih poznatih operacija, ranije vršena trepanom ili trefinom, danas pomoću dleta, čekića ili električne burgije) radi odstranjivanja skupljene krvi ili gnoja, čireva, komadića kostiju ili drugih stranih tela; takođe: svaka operacija pri kojoj se otvara neka telesna duplja bušenjem ili izre-zivanjem kosti itd.

Reč Trepanacija napisana unazad: trepanacija i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. трепанатио) хир. отварање лубање (једна од најстаријих познатих операција, раније вршена трепаном или трефином, данас помоћу длета, чекића или електричне бургије) ради одстрањивања скупљене крви или гноја, чирева, комадића костију или других страних тела; такође: свака операција при којој се отвара нека телесна дупља бушењем или изре-зивањем кости итд.

Slično: 
Trečento ital. naziv za XIV vek književnosti i umetnosti ....
Trečentisti ital. pesnici i umetnici XIV veka . ...
Trefl detelina; list deteline ili krst u franc. kartama za igranje, tref...
Trefiti zgodiš, pogoditi ; susresti, naići na; slučajno naići; trefiti se do...
Trefina hir. kratki trepan koji se pokreće jednom rukom....
Trefer onaj koji dobro gađa, dobar strelac; zgoditak, dobitak....
Sve reči na slovo t