Skip to main content

Tretman značenje

šta znači Tretman

Na latinici: Definicija i značenje reči Tretman (fr. traitement) postupanje, postupak, način prilaženja nekom pitanju, način lečenja.

Reč Tretman napisana unazad: tretman i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. траитемент) поступање, поступак, начин прилажења неком питању, начин лечења.

Slično: 
Trečento ital. naziv za XIV vek književnosti i umetnosti ....
Trečentisti ital. pesnici i umetnici XIV veka . ...
Trefl detelina; list deteline ili krst u franc. kartama za igranje, tref...
Trefiti zgodiš, pogoditi ; susresti, naići na; slučajno naići; trefiti se do...
Trefina hir. kratki trepan koji se pokreće jednom rukom....
Trefer onaj koji dobro gađa, dobar strelac; zgoditak, dobitak....
Sve reči na slovo t