Skip to main content

Trezorerija značenje

šta znači Trezorerija

Na latinici: Definicija i značenje reči Trezorerija (fr. tresorerie) blagajna; državne finansije.

Reč Trezorerija napisana unazad: trezorerija i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. тресорерие) благајна; државне финансије.

Slično: 
Trečento ital. naziv za XIV vek književnosti i umetnosti ....
Trečentisti ital. pesnici i umetnici XIV veka . ...
Trefl detelina; list deteline ili krst u franc. kartama za igranje, tref...
Trefiti zgodiš, pogoditi ; susresti, naići na; slučajno naići; trefiti se do...
Trefina hir. kratki trepan koji se pokreće jednom rukom....
Trefer onaj koji dobro gađa, dobar strelac; zgoditak, dobitak....
Sve reči na slovo t