Skip to main content

Tricinijum značenje

šta znači Tricinijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Tricinijum (latinski tricinium) muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav.

Reč Tricinijum napisana unazad: mujinicirT i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. трициниум) муз. трогласна композиција за дувачке инструменте: трогласни став.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t