Skip to main content

Trimurti značenje

šta znači Trimurti

Na latinici: Definicija i značenje reči Trimurti (sskr. tri, murti) u indijskoj reli-giji: Trojstvo, Trojica, Brahma, Višnu i Šiva zamišljeni i pretpostavljeni kao jedno lice.

Reč Trimurti napisana unazad: trimurti i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (сскр. три, мурти) у индијској рели-гији: Тројство, Тројица, Брахма, Вишну и Шива замишљени и претпостављени као једно лице.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t