Skip to main content

Tripl značenje

šta znači Tripl

Na latinici: Definicija i značenje reči Tripl (fr. triple) pr. trostruk, trogub; ih. u vistu: trostruko dobivena igra (kad protivnici imaju samo dva štiha).

Reč Tripl napisana unazad: tripl i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. трипле) пр. трострук, трогуб; их. у висту: троструко добивена игра (кад противници имају само два штиха).

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t