Skip to main content

Trisekcija značenje

šta znači Trisekcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Trisekcija (od latinske reči: trisectio) matematika: deljenje na tri jednaka dela, naročito ugla.

Reč Trisekcija napisana unazad: trisekcija i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. трисецтио) мат. дељење на три једнака дела, нарочито угла.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t