Skip to main content

Trizmus značenje

šta znači Trizmus

Na latinici: Definicija i značenje reči Trizmus (od grčke reči: trismos)medicina: škripanje zubima; grčenje donje vilice.

Reč Trizmus napisana unazad: trizmus i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. трисмос) мед. шкрипање зубима; грчење доње вилице.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t