Skip to main content

Troja značenje

šta znači Troja

Na latinici: Definicija i značenje reči Troja (od grčke reči: Trola) glavni grad države Troja-de, na Helespontu, koju je, po legendi, osnovao kralj Tros, čuvena po trojanskom ratu (1193—1174 pre n. e.), koji su protiv Troje i kralja Prijama poveli grčki vladari Agamemnon, Menelaj, Diomed, Odisej, Ahil i dr., da bi se osvetili za otmicu Lepe Jelene, koju je bio odneo Parne; tek posle desetogodišnje opsade Grci su uspeli da osvoje i unište Troju pomoću ogromnog drvenog konja u kome su bili sakriveni najbolji grčki junaci a koga su lukavstvom uvukli u gradno:

Reč Troja napisana unazad: troja i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. Трола) главни град државе Троја-де, на Хелеспонту, коју је, по легенди, основао краљ Трос, чувена по тројанском рату (1193—1174 пре н. е.), који су против Троје и краља Пријама повели грчки владари Агамемнон, Менелај, Диомед, Одисеј, Ахил и др., да би се осветили за отмицу Лепе Јелене, коју је био однео Парне; тек после десетогодишње опсаде Грци су успели да освоје и униште Троју помоћу огромног дрвеног коња у коме су били сакривени најбољи грчки јунаци а кога су лукавством увукли у град.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t