Skip to main content

Trot značenje

šta znači Trot

Na latinici: Definicija i značenje reči Trot (eng. trot)sport: kratak konjski kas.

Reč Trot napisana unazad: trot i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (енг. трот) сп. кратак коњски кас.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t