Skip to main content

Trubadur značenje

šta znači Trubadur

Na latinici: Definicija i značenje reči Trubadur (fr. troubadour, itz l. trovatore) u sred. veku: provansalski pesnik-pevač;figurativno: ljubavni pesnik, zaljubljeni pesnik.

Reč Trubadur sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. троубадоур, итз л. троваторе) у сред. веку: провансалски песник-певач; фиг. љубавни песник, заљубљени песник.


Trust udruženje velikih proizvo-đača neke vrste robe u cilju monopoli-sanj...
Trupa 1. voj. deo, jedinica vojske; 2. društvo putujućih umetnika, naroči...
Truk-sistem sistem isplaćivanja radnika koji se sastoji u tome što fabrikant ra...
Truizam očigledna, opštepoz-nata istina , banalnost....
Truzija trzanje; naročito: kretanje srca u trzajima....
Truveri pl. severnofrancuski pesnici-pevači u sred. veku, koji su obrađivali...
Sve reči na slovo t