Skip to main content

Tun značenje

šta znači Tun

Na latinici: Definicija i značenje reči Tun (eng. tun bačva) najveća eng. mera za tečnosti=252 galona—11,450 hl.

Reč Tun sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (енг. тун бачва) највећа енг. мера за течности=252 галона—11,450 хл.


Tunicela odežda katoličkih sveštenika koju nose preko albe....
Tunikata pl. zool. plaštaši, vrsta mikroskopski sitnih, isključivo morskih ž...
Tunika kod Rimljana: donje odelo, donja haljina od bele vune preko koje s...
Tunel put ili hodnik prebijen kroz breg ili ispod reke, podzemni put , pod...
Tundra velika, samo mahovinom i lišajima obrasla barovita ravnica u arktič...
Tuna zool. morska riba, cenjena zbog ukusna mesa; tunjina. ...
Sve reči na slovo t