Skip to main content

Turbina značenje

šta znači Turbina

Na latinici: Definicija i značenje reči Turbina (latinski turbo gen. turbinis vrtlog, vitlo,od francuske reči: turbine) vitlo, stalan točak sa izvijenim lopaticama (između kojih, kao kroz kanale, protiče voda koja se ozgo dovodi do jaza u jedan uspravan cilindričan rezervoar), kod kojeg voda dejstvuje bočnim pritiskom na lopatice i obrće ga (sprava za iskorišćavani vodene energije); parne turbina vitlo koje obrće, udaranjem u lopatice točka, zagrejana i jako napeta para.

Reč Turbina sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. турбо ген. турбинис вртлог, витло, фр. турбине) витло, сталан точак са извијеним лопатицама (између којих, као кроз канале, протиче вода која се озго доводи до јаза у један усправан цилиндричан резервоар), код којег вода дејствује бочним притиском на лопатице и обрће га (справа за искоришћавани водене енергије); парне турбина витло које обрће, ударањем у лопатице точка, загрејана и јако напета пара.


Turšija voće ili povrće ostavljeno u slanoj vodi ili sirćetu za zimu....
Turfiti prijatelj, ljubitelj konjskih trka. ...
Turnus utvrđen red po kome više lica jedno za drugim obavljaju neki posao,...
Turnman jax. vešto izvedeno okretanje konja....
Turnir 2. viteška utakmica u sred. veku sa kopljem i štitom, obično na konj...
Turnike 1. obrtni krst, na ulazima i prolazima, koji dopušta da se prolazi ...
Sve reči na slovo t