Skip to main content

Turkopoli značenje

šta znači Turkopoli

Na latinici: Definicija i značenje reči Turkopoli (nod grčke reči:) potomci, deca Turaka i Grkinja.

Reč Turkopoli sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нгрч.) потомци, деца Турака и Гркиња.


Turšija voće ili povrće ostavljeno u slanoj vodi ili sirćetu za zimu....
Turfiti prijatelj, ljubitelj konjskih trka. ...
Turnus utvrđen red po kome više lica jedno za drugim obavljaju neki posao,...
Turnman jax. vešto izvedeno okretanje konja....
Turnir 2. viteška utakmica u sred. veku sa kopljem i štitom, obično na konj...
Turnike 1. obrtni krst, na ulazima i prolazima, koji dopušta da se prolazi ...
Sve reči na slovo t