Skip to main content

Urbanist značenje

šta znači Urbanist

Na latinici: Definicija i značenje reči Urbanist (latinski urbs, urbanus) inženjer-arhi-tekt koji se bavi urbanizmomi. urbanisti-kom.

Reč Urbanist napisana unazad: urbanist i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. урбс, урбанус) инжењер-архи-тект који се бави урбанизмоми. урбанисти-ком.

Slično: 
Urbi et orbi 1. gradu i svetu ; 2. fig. razglasiti nešto celom svetu, svima i sv...
Urbarijum zemljišta knjiga, katastarske knjiga; pl. urbarije. ...
Urbari zbornici propisa kojima su u Hrvatskoj, Sloveniji i Vojvodini uređi...
Urbanski lat. urbanus) gradski, varoški; obrazovan, uglađen, pristojan. ...
Urbanitet pristojnost, učti-vost, uglađenost....
Urbanistika nauka o uređenju gradova s obzirom na estetske, higijenske i prakti...
Sve reči na slovo u