Skip to main content

Uretrotom značenje

šta znači Uretrotom

Na latinici: Definicija i značenje reči Uretrotom (od grčke reči: urethra mokraćna cev, tome sečenje, rezanje)hirurgija: nož za otvaranje mokraćne cevi.

Reč Uretrotom sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. уретхра мокраћна цев, томе сечење, резање) хир. нож за отварање мокраћне цеви.


Uretrotomija hir. otvaranje mokraćne cevi radi proširivanja i odstranjivanja str...
Uretrotom hir. nož za otvaranje mokraćne cevi....
Uretroskopija med. pregledanje mokraćne cevi pomoću endoskopa. ...
Uretroragija med. v. stimatoza. ...
Uretritis med, zapaljenje mokraćne cevi....
Uretrizam med. grč mokraćne cevi. ...
Sve reči na slovo u