Skip to main content

Urocistis značenje

šta znači Urocistis

Na latinici: Definicija i značenje reči Urocistis (od grčke reči: uron, kystis mehur, bešika)medicina: mokraćni mehur.

Reč Urocistis sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. урон, кyстис мехур, бешика) мед. мокраћни мехур.


Urocistitis med. zapaljenje mokraćnog mehura. ...
Urocistis med. mokraćni mehur. ...
Urocela med. mokraćna kila, naduvenost mud-ne kesice usled izliva mokraće u...
Urohrom hem. bojena materija mokraće...
Urotropin farm. lek od formaldehkda i amonijaka, utiče na rastvaranje mokraćn...
Uroskopija med. pregled, ispitivanje mokraće....
Sve reči na slovo u