Skip to main content

Utija značenje

šta znači Utija

Na latinici: Definicija i značenje reči Utija (tur. iitii) zagrejano glatko gvožđe za glačanje rublja, pegla.

Reč Utija sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. иитии) загрејано глатко гвожђе за глачање рубља, пегла.


Uticaj Imenica uticaj se odnosi na efekat projekta na šire okruženje, nešto š...
Utilitet korisnost, probitač-nost, upotrebljivost, celishodnost, korist, dobi...
Utilitarci fil. pristalice utilitarizma ;, fig. ljudi koji se u radu rukovode ...
Utilitarizam 1. fil. gledište korisnosti, etički pravac koji smatra da je svrha ...
Utilitaran praktično koristan, pogodan, prikladan, upotrebljiv....
Utilizam fil. v. utilitarizam. utilizacija korišćenje, iskorišćavani, upotr...
Sve reči na slovo u