Skip to main content

Vanilija značenje

šta znači Vanilija

Na latinici: Definicija i značenje reči Vanilija (fr. vanille,od španske reči: vainilla) bog. vrsta tropske biljke čiji se mirisavi plodovi upotrebljavaju kao začin.

Reč Vanilija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. ванилле, шп. ваинилла) бог. врста тропске биљке чији се мирисави плодови употребљавају као зачин.


Vanjkušnica jastučnica....
Vanjkuš jastuk....
Vancaga l. stara, tupa sekira, nož. ili britva; 2. hulja, nevaljalac, propal...
Vantuza ned. kupica, mala čaša od debelog stakla koja se stavlja na obolelo ...
Vantoz „mesec vetra", šesti mesec francuskog republikanskog kalendara, od 1...
Vanitet taština, sujeta, ništavnost, prividnost, praznina, prolaznost; hvali...
Sve reči na slovo v