Skip to main content

Vaporozan značenje

šta znači Vaporozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Vaporozan (od latinske reči: vaporosus) parovit, pun pare, parni; maglovit, nejasan, mutan.

Reč Vaporozan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. вапоросус) паровит, пун паре, парни; магловит, нејасан, мутан.


Vaporozan parovit, pun pare, parni; maglovit, nejasan, mutan....
Vaporirati pušiti se, ispa-ravati, pretvarati se u paru; isparavati, pretvarati...
Vaporimetar instrument za određivanje zapremine ili pritiska pare....
Vaporizirati ispariti, pretvoriti u paru; razbiti u kapljice, poprskati prskalic...
Vaporizacija isparavanje, pretvaranje u paru....
Vaporizater sprava za izbacivanje tečnosti u obliku tečne prašine; prskalica, ...
Sve reči na slovo v