Skip to main content

Vazalagijum značenje

šta znači Vazalagijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Vazalagijum (od latinske reči: vasallagium) va za l ska dužnost i obaveza, klevetnička zakletva; novac koji je vazal dužan da plaća vladaru kome je podređen.

Reč Vazalagijum sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. васаллагиум) ва за л ска дужност и обавеза, клеветничка заклетва; новац који је вазал дужан да плаћа владару коме је подређен.


Vazoneuroza med. oboljenje živaca krvnih sudova....
Vazomotorna neuroza ned. bolest živaca koja je došla kao posledica poremećaja u živcima ...
Vazomotori pl. znat. živci što izazivaju proširivanje i sužavanje krvnih sudov...
Vazokonstrikcija med. stezanje krvnih sudova ....
Vazokonstriktori pl. znat. živci što sužavaju krvne sudove. ...
Vazodilatacija med. širenje krvnih sudova ....
Sve reči na slovo v