Skip to main content

Vekio koito značenje

šta znači Vekio koito

Na latinici: Definicija i značenje reči Vekio koito (ital. vecchio conto)trgovina: stari račun

Reč Vekio koito sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (итал. веццхио цонто) трг. стари рачун


Veka bog. kleka, klekinja ....
Vektor kat. veličina koja ima svoju brojem određenu vrednost i pravac, upr...
Veksla menica. ...
Veksirati kinjiti, zlostavljati; uznemiravati, dosađivati....
Veksir ono što služi za veksiranje, mučitelj, naročito naprava za osiguran...
Veksacija zlostavljanje, kinje-nje, mučenje; uznemiravanje, dosađivanje, zadi...
Sve reči na slovo v