Skip to main content

Verem značenje

šta znači Verem

Na latinici: Definicija i značenje reči Verem (arap. waram,od turske reči: verem) l. sušica, tuberkuloza; 2. tuga, jad.

Reč Verem sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. wарам, тур. верем) л. сушица, туберкулоза; 2. туга, јад.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v