Skip to main content

Veresija značenje

šta znači Veresija

Na latinici: Definicija i značenje reči Veresija (tur. veresi) kupovina ili prodaja na veru, prodaja na kredit.

Reč Veresija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (тур. вереси) куповина или продаја на веру, продаја на кредит.


Verovatno Prilog verovatno se koristi prilikom izražavanja mogućnosti. Sinonimi ...
Vervoza ned. bolest živaca, slabost živaca; razdražljivost, uzbu-dljivost....
Verfen geol. početak geološkog perioda trijasa. ...
Verukozitet med. bradavičavost....
Verukozan med. bradavičav, pun bradavica....
Veruka med. bradavica, naročito na oku....
Sve reči na slovo v