Skip to main content

Vibrirati značenje

šta znači Vibrirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Vibrirati (latinski vibrare) drhtati, trepereti, klatiti se, njihati se; vitlati, mahati.

Reč Vibrirati napisana unazad: itarirbiv i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. вибраре) дрхтати, треперети, клатити се, њихати се; витлати, махати.

Slično: 
Vibroskop fiz. sprava za posmatranje treperenja....
Vibrografija fiz. nauka o treperenju zvučnih tela....
Vibrograf fiz. sprava koja automatski beleži treptaje zvučnih tela posredstvo...
Vibrogram fiz. zvučna krivulja koja se dobije pomoću vibrografa; fonautogram....
Vibrioni pl. kratke, zavojite bakterije, npr. izazivači kolere....
Vibrafon muz. džez-instrument sastavljen od metalnih ploča nanizanih na pokr...
Sve reči na slovo vZnačenje Šta znači

Warning: fopen(cache-all/-cached-vibrirati.html): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 3

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 4

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 5